129. I regnet (150/365)

I regnet

Regn har varit en bristvara här men till slut fick vi en del av den varan.

82. Förtöjd (149/365)

Harbonäs

En och annan förtöjd eka kan man hitta vid Tämnarens strand i Harbonäs.