104. Hoppe, hoppe hare… (114/365)

Hare 2

Så här nära kommer man inte hararna här på landet, det är tur det finns ”stadsharar” som inte är fullt så skygga. Så efter en liten tur in till staden fick jag hoppe, hoppe hare på bild 🙂

171. Långbent (113/365)

Långbent

En långbent spindel – ett annat tänkbart (eget) tema skulle kunna vara ”hinder i vägen” av den enkla anledningen att den här rackaren satt vid ingången till ett gömsle och hindrade mig från att gå in i det 🙂